İŞÇİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ (İŞ AKDİNİN FESHİ)

İşverenlere 4857 s.İşK’nun 18. Maddesinin 1. Fıkrasında işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesinin geçerli olarak feshedebilme hakkı tanıdığı görülmektedir. Ancak işverenlere tanınan bu hakkın kullanılmasında, objektif bir değerlendirme yapılması ve feshin son çare olması ilkesine uygun bir şekilde işlem tahsis edilmesi oldukça önemlidir. Performans Değerlendirilmesine İlişkin; Performans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. …

İŞÇİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ (İŞ AKDİNİN FESHİ) Devamı »

İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKUNDA KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı ; Yasada belirtilen fesih durumlarında, en az bir senelik kıdeme sahip olan işçiye veya işçinin ölümü durumunda hak sahiplerine, işveren tarafından yasa gereği ödenmesi gereken, tutarın ise kıdeme ve son brüt kazanca bakılarak hesaplandığı bir miktar paradır . Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 25.06.2009/3611 numaralı kararında kıdem tazminatı; “İşverene ait …

İŞ HUKUKU Devamı »

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI AÇMAK MÜMKÜN MÜ?

Adli tatil, hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktıkları tatil dönemidir. Adli tatil her yıl 20 Temmuz tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar sürer. Yeni adli yıl Eylül ayında başlar. Adli tatillerde her türlü dava açma işlemi yapılabilmektedir.  Adli tatil içerisinde boşanmanın gerçekleşebilmesi için önemli bir durumun mevcut olması gerekir. Kimi zaman anlaşmalı boşanma …

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI AÇMAK MÜMKÜN MÜ? Devamı »

ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Aldatma, evlilik içinde eşlerden birinin, eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. TMK 161. Maddesi “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” hükmünü içermektedir.   Zina özel ve mutlak bir boşanma sebebidir.  Madde hükmünde, “eşlerden biri” demektedir. Dolayısıyla, zina nedeni ile boşanma davası açma hakkı hem erkeğe hem kadına tanınmıştır. Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası …

ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR? Devamı »

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİArsa payı karılığı inşaat sözleşmesi anlamına da gelmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, taraflardan biri arsa sahibi diğeri ise müteahhittir. Bu sözleşmelerde gayrimenkul satış vaadi ve eser sözleşmeler bulunmaktadır. Eser sözleşme, müteahhidin kendisine devredilmiş olan arsa üzerinde bir yapı çıkarması anlamına gelmektedir, bu yapıların yapılmış olan anlaşmaya göre olması gerekmektedir. Kat karşılığı inşaat …

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Devamı »

KİŞİYİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU

KİŞİYİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU Kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 7. Bölümü Hürriyete Karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçu kesintisiz bir suçtur, bir kişi hürriyeti yoksun kılındığı an suç oluşur ve fakat kişi kurtulana dek bu suç devam eder. Türk Ceza Kanunu Madde 109’a göre bir kimseyi hukuka …

KİŞİYİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU Devamı »

KARDEŞLERİN MİRAS PAYLAŞIMI

Mirasçılar Medeni kanuna göre iki tip mirasçı bulunur. Yasal Mirasçılar Atanmış Mirasçılar Yasal Mirasçılar Kanunla düzenlenmiş olan mirasçılardır. Atanmış Mirasçılar Miras bırakan kişinin serbest ifadesi ile belirlediği mirasçılardır. Miras Oranları Miras eğer sağ kalan bir eş var ise onun miras oranı çıktıktan sonra diğer mirasçılara eşit olarak dağıtılır. Sağ kalan eşin payı miras bırakanın altsoyu …

KARDEŞLERİN MİRAS PAYLAŞIMI Devamı »

MALA ZARAR VERME SUÇU VE CEZASI

Mala zarar verme suçu taşınır ve taşınmaz mallarda işlenebilmektedir ve Türkiye’de en çok işlenen suçlardan bir tanesidir. Seçimlik hareket ile işlenebilen bir suçtur. Mala zarar verme suçu, genel kastla işlenen bir suçtur. Özel hareket etme amacını olmasının bir önemi bulunmaz. Suça konu olan malın ekonomik olarak bir değerinin olması gerekir. Ekonomik değeri olmayan çöp yada …

MALA ZARAR VERME SUÇU VE CEZASI Devamı »

MÜLKİYET YASASI (GAYRİMENKUL HUKUKU)

Gayrimenkul hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçası olan eşya hukuku içindedir. Toplumun her kesimi için önemli olan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukukun konusunu taşınmaz mülkler oluşturur. Gayrimenkul üzerinde olan hukuksal anlaşmazlıkların düzeltilmesini amaçlamaktadır. Kapsadığı Konular İstihkak Davaları Kamulaştırma Davaları Tapu ve Tescil Davaları Kira Bedeli Tespiti ve Tescil Davaları İstihkak Davaları İstihkak davası, taşınır veya taşınmaz …

MÜLKİYET YASASI (GAYRİMENKUL HUKUKU) Devamı »

TEK TARAFLI BOŞANMA TALEBİ

İki çeşit boşanma yöntemi vardır. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma bir diğeri ise çekişmeli boşanmadır. Eşlerden ikisinin de istemiyle olan durumlarda anlaşmalı boşanma söz konusu iken, eşlerden birinin boşanmak isteyip diğer tarafın istememesi durumunda çekişmeli boşanma söz konusudur.  Nafaka ödenip ödenmemesi, tazminat alınma durumu, çocuğun velayeti gibi durumlar çekişmeli durumlardır. Eşlerden birinin boşanmayı istememesi boşanmanın neticesini …

TEK TARAFLI BOŞANMA TALEBİ Devamı »