ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI AÇMAK MÜMKÜN MÜ?

Adli tatil, hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktıkları tatil dönemidir. Adli tatil her yıl 20 Temmuz tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar sürer. Yeni adli yıl Eylül ayında başlar. Adli tatillerde her türlü dava açma işlemi yapılabilmektedir.

 Adli tatil içerisinde boşanmanın gerçekleşebilmesi için önemli bir durumun mevcut olması gerekir. Kimi zaman anlaşmalı boşanma ile tek celsede boşanacak kişiler için elzem durumlar söz konusu olabilir. İvedilik içeren durumlarda nöbetçi mahkeme eşlerin adli tatil sürerken boşanma davasının görülmesine olanak sağlar. Örneğin anlaşmalı boşanma davalarında tarafların her ikisinin de duruşmaya katılması zorunludur.

Eşlerden birisinin yurt dışına gidecek olması gibi bir durum söz konusu olduğunda hakim duruşmanın daha kısa bir güne verilmesine hükmedebilir. Bu durumda adli tatil devam ederken boşanma davası görülebilmektedir.

 Adli tatilde boşanma davası açmak mümkündür. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davaları adli tatil döneminde de açılabilir. Davalar açılır ancak davanın görülmesinde çabuk davranılması gereken bir durum yok ise duruşma günü adli tatilden sonra belirlenir. Kısacası adli tatil günlerinde boşanma davası açılması mümkündür.

Adli tatiller Hukuk Muhakemeleri Kanununun 103 maddesinin 3. Fıkrasında belirtilmiştir:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 103/3 :  Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

 Adli tatil, yargının tamamen durması anlamını taşımamaktadır. Belli başlı yargısal işlemlerin devamı sürmektedir. Dava taraflılarının anlaşması durumunda ya da dava bir tarafın yokluğunda görülüyor ise, hazır olan tarafın talep etmesi üzerine, yukarıda yazılan dava ve işlere bakılmaksızın adli tatil sonrasına bırakılabilir.

 Adli tatil döneminde boşanma davası açmak isteyen ve davanın en kısa sürede sonuçlanmasını arzulayan kişilere bu noktada uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir. Burada boşanma avukatı sizin adli tatilde anlaşmalı boşanma yapabilmeniz için gerekli süreci yürütür.  Hukuki prosedürleri kusursuz bir şekilde yerine getirebileceğinden adli tatil döneminde boşanma yapabilme olasılığınız daha fazla olacaktır.

Avukata Danışın

  Adli tatil döneminde bir çok mahkeme tatildedir ve duruşmalar görülmez. Fakat bu demek değildir ki, tüm yargı süreci adli tatilde durur. Adli tatillerde nöbetçi mahkemelerde duruşmalar görülmektedir. Fakat nöbetçi mahkemeler çoğu zaman davaların bir sonraki celseye atılması, davanın ertelenmesi gibi uygulamalar ile davaların adli tatil sonrasında karara bağlanmasını yürütür. O yüzden adli tatil döneminde boşanmak isteyen kişilerin bu süreçte deneyimli uzman bir boşanma avukatı ile dava açmaları, davalarını bir hukukçu ile yürütmeleri önerilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir