GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU

 Görevi kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu Madde 257’de belirtilmiştir.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Madde 257/1

Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek sureti ile, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmak kişilere haksız kazanç sağlamaktır.

GÖREVİ İHMAL

Madde 257/2

Görevinin gereklerini,yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetini veya kamu zararına neden olmak,ya da kişilere haksız bir kazanç sağlamaktır.

MAĞDURİYET KOŞULU

Mağduriyet, zarar veya haksız kazanç koşullarına bağlıdır.

D)SUÇU İŞLEYEBİLECEK KİŞİLER :

-Görevi kötüye kullanma suçunun faili, 5237 TCK madde 6/1-c maddesinde tanımlanan kamu görevlisidir.

-KAMU GÖREVLİSİ : Kamusal faaliyetin yürütülmesine atamma veya seçilme yolu ilesüreli veya geçici olarak katuılan kişidir. 

-KAMU GÖREVLİLERİNE ÖRNEK OLARAK : MEMUR, SÖZLEŞMELİ VEYA GEÇİCİ PERSONEL, İŞÇİLER, DEVLET DAİRELERİNDE VE KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ, BÜRO MEMURU, HEKİM, HEMŞİRE, LABORANT, TEKNİSYEN, HİZMETLİ, ŞOFÖR, SAVUNMA GÖREVİ YAPAN AVUKATLAR, HUKUKİ İŞLEM VE BELGELERİN TESPİTİNİ YÜRÜTEN NOTERLER, BİLİRKİŞİ, TERCÜMAN, MUHTAR, İHTİYAR HEYETİ ÜYELERİ, BELEDİYE MECLİSİ VE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ, KOOPERATİFLER KANUNUN m. 62YE GÖRE KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, TARAFINDAN İŞLENEBİLİR.

CEZASI :

-Görevli ihmal suçunun cezası, 257/2ye göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

-Görevi kötüye kullanmanın cezası, 257/1e göew 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

6086 SAYILI, 08.12.2010 KABUL, 19.12.2010 YAYIM TARİHLİ TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE, 257. MADDEDE, ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

6086 SAYILI TCK 257. MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN, 19.12.2010 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

TCK m. 257DE DEĞİŞİKLİK YAPAN, 6086 SAYILI YASANIN 1. MADDE ŞÖYLEDİR : 26/9/2004 TARİHLİ VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 257 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN KAZANÇ İBARELERİ MENFAAT, BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR İBARESİ ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR İKİNCİ FIKRASINDA YER ALAN ALTI AYDAN İKİ YILA KADAR İBARESİ ÜÇ AYDAN BİR YILA KADAR VE ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN BİRİNCİ FIKRA HÜKMÜNE GÖRE İBARESİ BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS VE BEŞBİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR..

GÖREVİ İHMAL VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME- DAVA ZAMANAŞIMI…

GÖREVİ İHMAL VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARINDA, KOVUŞTURMA, MERCİİNDEN İZİN ALINARAK YAPILACAKTIR.. -YETKİLİ MAHKEME : SUÇUN İŞLENDİĞİ YER MAHKEMESİDİR. -GÖREVLİ MAHKEME : GÖREVİ İHMALDE GÖREVLİ MAHKEME SULH CEZA, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADA, GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE CEZA MAHKEMESİDİR.

DAVA ZAMANAŞIMI :

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN, TÜM İŞLENİŞ BİÇİMLERİ BAKIMINDAN DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ, 5237 TCK m. 66/1-e BENDİ UYARINCA 8 YILDIR. ZAMANAŞIMINI KESEN SÖZ KONUSU HUKUKİ İŞLEMLER OLDUĞU TAKTİRDE, ZAMANAŞIMI, ½ ARTIRILARAK, 8 YILLIK ZAMANAŞIMI, 12 YILA ÇIKMAKTADIR.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir