KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
Arsa payı karılığı inşaat sözleşmesi anlamına da gelmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, taraflardan biri arsa sahibi diğeri ise müteahhittir. Bu sözleşmelerde gayrimenkul satış vaadi ve eser sözleşmeler bulunmaktadır. Eser sözleşme, müteahhidin kendisine devredilmiş olan arsa üzerinde bir yapı çıkarması anlamına gelmektedir, bu yapıların yapılmış olan anlaşmaya göre olması gerekmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde titizlik oldukça önemlidir. Sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, noter onaylı olmaları gerekmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri birkaç farklı şekilde yapılabilmektedir.

  • Belli arsa paylarının inşaat firmaya devri ile,
  • Arsa payı karşılığı, tamamen inşaat firmasına devriyle,
  • Arsa payı karşılığı, inşaatın aşamalarına göre devriyle,
  • Arsa paylarının satışını vaat etmesi ve inşaat firmasının inşaatı gerçekleştirmeyi taahhüt etmesi suretiyle,

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yukarıda belirtilen şekillerde yapılmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi gerektiğinden yukarıda bahsetmiştik. Sözleşmelerin yapılabilmesi için tarafların bazı evrakları hazırlaması gerekmektedir.

  • Tarafların kimlik belgeleri,
  • C. Kimlik ve vergi numarası
  • Avukat var ise avukata verilen velaketname

İlerde oluşma ihtimali olan zararların tazmin edilebilme durumları için teminat mektubu belirlenmesi yapılması gerekmektedir. İnşaat süresi boyunca arsa sahibinin kalabilmeleri için kira ve taşınma yardımı bedeli belirlenmesi gerekmektedir. Projenin tüm detayları ayrıntılı olarak verilmelidir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde;

Taraflar ve tarafların ikamet adresleri
Sözleşmenin konusu
İnşaatın süresi
Harç değeri
Vekalet edenin ismi
Yapılacak bina ya da binalar
İnşaat firmasının hatasından olmayan haller
İnşaatın tamamlanacağına dair garanti
İnşaat sırasındaki giderler
Ölüm ve iflas durumu
Arsa sahibi ve yüklenici firmanın yükümlülükleri
Tebligatlar
İhtilaf halli ve yetkiler
Arsa paylaşım oranları
Risk sigortası
Garantör
Arsa hisse devri oran ve zamları
İnşaat kontrol ve denetimi
Devir yasağının olup olmadığına dair belge
Ortaklığın devam ettirilmesi yani şüyuun idamesi

DAHA FAZLA BİLGİ VE DANIŞMANLIK İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir