KİŞİYİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU

KİŞİYİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU

Kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 7. Bölümü Hürriyete Karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçu kesintisiz bir suçtur, bir kişi hürriyeti yoksun kılındığı an suç oluşur ve fakat kişi kurtulana dek bu suç devam eder. Türk Ceza Kanunu Madde 109’a göre bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Dolayısıyla kişiyi bir yere gitmeye zorlayan ya da gittiği yerden başka yere gitmek isteyen kişiyi de göndermeyen kişi bu suçu işlemiş olmaktadır. Ayrıca kişi fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir tehdit veya hile kullanırsa 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur. Bu durumda bir kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçu işlemeden önce ya da suçu işlediği sırada herhangi bir şiddet tehdit veya bir hile kullanılması durumunda suçun cezası arttırılmaktadır.  Daha sonra Türk Ceza Kanunu madde 109 fıkra 3’e göre bu suçun silahla birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle, üstsoy, altsoy veya eşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde yukarıdaki fıkrada verilecek ceza bir kat daha artırılır. Bu sayılan durumlar kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halleridir. Bunlardan herhangi biriyle bu suç işlenirse ceza bir kat oranında fazlalaşır. Bu suçla birlikte aynı zamanda mağdurun ekonomik bakımdan da önemli bir kaybı oluşursa suçu işleyen kişiye hapis cezasının yanında bin güne kadar da adli para cezasına hükmedilebilir. Bu suçun cinsel amaçla işlenmesi halindeyse yine yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Yani cinsel amaçla bir kişiye hürriyetten yoksun kılma suçu işlenirse bu da cezayı artıran nitelikli hallerden birisidir. Türk Ceza Kanunu madde 109 fıkra 6 ya göre bu suçun işlenmesi amacıyla ya da işlendiği sırada kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Yani kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlenirken veya bu suçu işleme amacıyla bir kişiye karşı aynı zaman dada neticesi sebebiyle yaralama suçu işlenirse bu suçtan ayrı bir ceza daha alır. Ancak burada bahsedilen yaralama suçu neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama olmalıdır yani basit yaralama suçu bu kapsama girmez. Bu suçu kapsayan etkin pişmanlık hükmü vardır. Türk Ceza Kanunu madde 110’a göre yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın onu kendiliğinden güvenli bir yere serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadar indirilir. Bu durumda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlendikten sonra henüz soruşturmaya başlanmamış olması gerekir ki etkin pişmanlık hükmü uygulanabilsin. Mağdurun şahsına da bir zarar gelmemesi gerekmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir