MALA ZARAR VERME SUÇU VE CEZASI

Mala zarar verme suçu taşınır ve taşınmaz mallarda işlenebilmektedir ve Türkiye’de en çok işlenen suçlardan bir tanesidir. Seçimlik hareket ile işlenebilen bir suçtur. Mala zarar verme suçu, genel kastla işlenen bir suçtur. Özel hareket etme amacını olmasının bir önemi bulunmaz. Suça konu olan malın ekonomik olarak bir değerinin olması gerekir. Ekonomik değeri olmayan çöp yada kırık bir eşyaya verilen zarar, mala zarar verme suçunu oluşturmaz ancak kişi için manevi değeri olan mallara verilen zarar, mala zarar verme suçunu kapsar. Suç özgü bir suç değildir ve suçun faili herkes olabilmektedir aynı zamanda suçun mağduru da herkes olabilmektedir. Mala zarar verme suçundan dolayı zarar gören kişi suçun mağdurudur.

SUÇ İŞLEME ŞEKİLLERİ

 • Yıkmak
 • Tahrip etmek
 • Yok etmek
 • Bozmak
 • Kullanılamaz hale getirmek
 • Kirletmek
 • Sahipli hayvana zarar vermek veya öldürmek

MANEVİ UNSUR

Suçun kasten mi yoksa taksirle mi işlendiği ile ilgilidir. Taksir failin yaptığı hareketi öngörmediği netice ile suç işlenmesi demektir, kast ise suçun isteyerek ve bilerek yapılması demektir. Mala zarar verme suçu kasten işlenebilen bir suçtur yani kişi isteyerek ve bilerek mala zarar verme suçunu işlemektedir.

MALA ZARAR VERME SUÇU CEZASI

Mala zarar verme suçunun cezası, 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır.

MALA ZARAR VERME SUÇU NİTELİKLİ HALLERİ

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesinde mala zarar verme suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçunun daha ağır ceza gerektiren halleri;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis veya diğer eşyalarda,
 • Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilen eşya ve tesislerde,
 • Devlet orman statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğunda,
 • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislerde,
 • Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımda olan bina, tesis veya eşyalarda,
 • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşyalarda,
 • Görevi sona erse dahi intikam almak amacıyla kamu görevlisinin zararına işlenmesindedir.

Kanunda belirtilen nitelikli hallerden birinin işlenilmesi halinde faile verilecek ceza, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesinin ikinci fıkrasında ise diğer nitelikli haller düzenlenmiştir:

 • Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
 • Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olunması,
 • Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak işlenmesi halinde faile verilecek ceza bir katına kadar arttırılacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesinin üçüncü fıkrasında ise diğer nitelikli hal düzenlenmiştir:

 • Mala zarar verme suçu sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmeti geçici de olsa aksaması halinde verilecek ceza iki katına kadar arttırılacaktır.

Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Dilekçesi

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

ŞÜPHELİ: Ad Soyad

Adres

SUÇ: Mala zarar verme suçu, tehdit

SUÇ TARİHİ: …/…/…

KONU: Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil, …/…/… tarihinden bu yana … adresinde ikamet etmektedir. Müvekkilin ikamet ettiği apartman önünde yasal olarak park etme hakkı bulunmakta ve adreste ikamet ettiği günden bu yana aracını apartman önüne park etmektedir.

2-) Şüpheli, yaklaşık 4 ay önce kadar apartman altına çiğ köfte satan bir dükkan açmış ve müvekkilin dükkanının önüne aracını çekmemesi konusunda tehditlerde bulunmuştur. Müvekkil ise apartman önüne aracını park etmesin herhangi bir yasal sakıncası olmadığını ve park etme konusunda yasal hakkının bulunduğunu belirtmiştir. Taraflar arasında o gün ufak bir tartışma yaşanmış ve müvekkil ise tartışma daha fazla uzamasın diye aracını başka bir dükkan önüne çekmiştir.

3-) Müvekkil, şüpheli ile yaşadığı tartışmadan bu yana bir daha şüphelinin dükkanının önüne aracını park etmemiştir. Ancak buna rağmen şüpheli, …/…/… tarihinde müvekkilin aracının sileceklerini sabah saat 08:15’te kırmıştır. Müvekkil, şüphelinin kırdığını ise apartmanın güvenlik kayıtlarını izlediğinde tespit etmiştir.

4-) Şüphelinin müvekkilin aracının sileceği sildiğine dair video ve fotoğraf görüntüleri şikayet dilekçe ekindedir.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, video kaydı, fotoğraf görüntüleri ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir